Nya inlägg

 • Inga inlägg att visa.

Topic-icon Klafreström no 1

 • ChE
 • ChE Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Fresh Boarder
Mer
19 år 4 månader sedan #4725 av ChE
Klafreström no 1 skapades av ChE
Är det någon som har en beskrivning till en fjäderhammare av märket Klafreström no1?

En ritning för att bygga fundament?ChE

ChE
Ämnet är låst.
 • Profilbild
 • Besökare
 • Besökare
19 år 4 månader sedan #4726 av
Svar från i ämnet Klafreström no 1
Hej
Nedan har jag hittat någonstans, kanske på Antracit
Anders

KS-HAMMAREN

Konstruktionen av KS-Hammaren är byggd på en vidsträckt erfarenhet av praktiskt smidesarbete, och konstruk­tören har strävat efter att få fram en hammartyp, som i alla avseenden kan fylla behovet av en kraftig, hållbar hammare för det i de flesta smedjor förekommande varierande smidet, en hammare som därjämte är behändig att reglera och som ställer sig billig i drift.

­Utförda smidesprov (se nästa sida) hava tillfullo ådagalagt KS-Hammarens utomordentliga effektivitet, stora hållbarhet och ringa kraftåtgång samt lätthet att manövrera, vilket allt i förening ställer. KS-Hammaren i en sär­klass bland smideshammare.

BESKRIVNING:

1) Hemligheten med KS-Hammarens enastående slagkraft ligger i fjädersystemets ändamålsenliga byggnad. Man bör särskilt lägga märke till den delade hammararmen, de båda med friktionsrullar försedda tryckarmarna samt skruvfjäderanordningarna. Genom dessa anordningar hat ernåtts, att fjädersystemet utan nämnvärda friko ner verkar direkt på hammarhuvudet, som sålunda icke uteslutande verkar genom sin tyngd men i stället genom den slungkraft, som del erhåller. Hammarhuvudets vikt har sålunda kunnat hållas ytterst låg, en fördel som ej kan överskattas. Vi vilja särskilt framhålla detta, då mänga köpare vid avgörandet kanske mest se på hammar­huvudets vikt: KS-Hammarens slagkraft är jämförlig med slagkraften hos andra hammare med dubbla fallvikten. I samband härmed framhålles särskilt KS-Hammarens fasta, "klibbande" slag.

2) I fråga om hållbarheten står KS-Hammaren i en klass för sig, ty tack vare den mjuka gången bliva påkänningarna å såväl fjäder som andra delar förhållandevis ringa, och med en riktigt uppmonterad och omsorgsfullt vårdad KS-Hammare kan man påräkna, att smidesarbetet kan pågå i åratal utan driftsavbrott.

Som bevis på KS-Hammarens hållbarhet kunna vi ej neka oss att referera ett intyg, som vi mottagit från en smidesmästare, som länge använt KS-Hammare i sin bedrift:
Arvika den 25/6 1950.
Jag får härmed intyga, att jag haft den från Eder inköpta KS-Hammaren nr 1 i bruk sedan våren 1924, alltså i 26 år, och att den har varit flitigt använd, under krigsåren t. o. m. i skift. Den har också varit mycket använd som hejare, vilket går bra till lagom stora arbeten på grund av den sto styrningen av hammarhuvudet i gejderna. På fjädrarna synes inget fel ännu, det enda som förslitits är vevaxellagren som jag fått reparera, vilket ju är natur­ligt efter så lång tid.
Högaktningsfullt A. ÄRFELT SMIDESVERKSTAD Alfred Ärfelf.
Intyget gäller ju en gammal KS-Hammare, men konstruktionen är i sort sett densamma nu och hållbarheten alltjämt lika pålitlig.

3) Kraftåtgången är för KS-Hammaren förhållandevis ringa, vilket förklaras av att friktioner 'i möjligaste mån eliminerats.

4) Reglering av slagstyrkan. Vid nedtryckning av trampan slås friktionskopplingen till, och hammaren sättes igång. Genom att mer eller mindre minska trycket på trampan tillåter man kopplingen slira, varigenom hastig­heten förändras och därmed ock slagstyrkan.
Inställning av slaghöjden på olika grovt smide sker genom övre vevstakshuvudets eller ställskons förskjutning i löpskenan. I denna finnas anhåll (tre hos hammare N:o 1 och 2, fyra hos N:o 100) varför slaghöjden kan inställas i olika lägen.
På grund av att hammararmen är delad, inställer sig hammarhuvudet automatiskt med i det närmaste samma slagsfyrka för olika grova arbetsstycken. Smidning av plattjärn på hög- och lågkant kan alltså ske utan omställ­ning av slaghöjden.

5) Slagkraft och effektivitet. För att en föreställning skall vinnas om effektiviteten relatera vi här nedan ett smidesprov, som vi verkställt med KS-Hammaren N:o 2.
Detta prov utfördes så, att smidningen börjades med en smidesjärnkub om 85X85X85 mm. med 0,40°/o kol­halt, som utsmiddes till en stång varvid smidningen oavbrutet pågick i 3 minuter i .en uppvärmning. För tydlig­hetens skull ha vi härnedan avbildat ämnet och den utsmidda stången.

Ovannämnda ämne före smidningen:

Infogad bild / Image Insert:
Så här sig ämnet ut efter 3 min. smidning under KS-Hammaren N:o 1.

Infogad bild / Image Insert:N:o 2, och de båda övriga hamrarna hava förhållandevis samma slagkraft.
6) Ytterligare några uppgifter må anföras: Städstabben är helt skild från stativet. Den kan efter beställarens önskan erhållas i specialutförande.
Hammarhuvudet, av bästa gjutstål, styres av långa, kraftiga, ansättbara gejder.
Hela KS-Hammaren är tillverkad med största noggrannhet, och alla detaljer äro utbytbara.
Med varje KS-Hammare levereras fullständig fundamentsrifning ävensom anvisning hammarens uppsättning och skötsel.

7) KS-Hammaren levereras med anordning för kilremsdrift, enl. avbildningar här nedan:

Fick inte till det med bild, mailar den till dej.

ah
Ämnet är låst.
 • Johan Sangberg
 • Johan Sangberg Profilbild
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Jag har sysslat med hantverk och teknik hela mitt liv. Smider konstsmide och skissar och målar.
Mer
19 år 4 månader sedan #4727 av Johan Sangberg
Svar från Johan Sangberg i ämnet Klafreström no 1
Hej

Har du provat sökfunktione här på forumet?

Jag gjorde det och fann15 inlägg om Klafreström. Balnd annat fundamentering..[8D]

Klicka här

http://www.antracit.nu/forum/search.asp?sectionid=4

och skriv Klafreström i sökfältet++[:o)]

mvh
johan

<hr noshade size="1">
<center>Administrator på Antracit
Du hittar det mesta om du använder <b>Sökfunktionen / Search</b> före allt annat!

http://www.antracit.nu/favicon.ico</center>

Johan Sangberg
Ämnet är låst.
 • Johan Sangberg
 • Johan Sangberg Profilbild
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Jag har sysslat med hantverk och teknik hela mitt liv. Smider konstsmide och skissar och målar.
Mer
19 år 4 månader sedan #4728 av Johan Sangberg
Svar från Johan Sangberg i ämnet Klafreström no 1
Här är texten som "bryna" kopierat från antracit? Kommer det mer om Klafren så skriver vi där...[:D]

http://www.antracit.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=888

med bilder

Johan Sangberg
Ämnet är låst.
Sidan laddades på: 0.082 sekunder
Powered by Kunena Forum